สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 081-3435070, 084-0235053 โทรสาร. 0-35241407
E-mail: ayutthayanuruk@outlook.com

Principal Contact

นายพัฑร์ แตงพันธ์
Phone 081-3435070

Support Contact

นายพัฑร์ แตงพันธ์