Return to Article Details อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : แรงจูงใจในการต่อสู้ เพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมืองสมัยอยุธยา พ.ศ.๑๘๙๓-๒๓๑๐ Download Download PDF