Return to Article Details ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กลายเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF